dinsdag 7 december 2010

Ding 22 Bibliotheek 2.0 en de toekomst van bibliotheken

Voor ding 22 heb ik meerdere artikelen gelezen of filmpjes bekeken. Wat mij erg aansprak, was het YouTubefilmpje waarin Dennis Eijsten een beeld schetst over de toekomstige digitale bibliotheek. Daar moeten we mijns inziens ook meer op gaan inspelen.

Met teruglopende uitleencijfers en bezoekersaantallen, bezuinigingen  etc. zal de bibliotheek zich steeds meer moeten profileren in nieuwe, andere vormen van dienstverlening, zonder overigens de kerntaken te verwaarlozen. De bibliotheek moet gebruikers meer diensten op maat leveren, niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Dit betekent onder andere ook de gebruiker meer opzoeken in de eigen omgeving zoals Hyves, Facebook en andere sociale media. Door gebruik te maken van bibliotheekwidgets kunnen gebruikers vanaf hun persoonlijke internetpagina's gebruik maken van alle bibliotheekfunctionaliteiten.

Ik ben het helemaal eens met Dennis Eijsten wanneer hij stelt dat bibliotheken moeten kiezen voor gezamenlijkheid op internet om zodoende de herkenbaarheid te bevorderen. Door de VOB wordt daar nu werk van gemaakt met de ontwikkeling van een nationale bibliotheeksite. Een actie die ik van harte kan toejuichen. Doet bij mij wel de vraag opkomen wat wij nu binnen Kennerwaard zelf verder gaan ontwikkelen of niet. Wat wordt landelijk bijvoorbeeld al opgepakt? Het lijkt mij zinvol hier rekening mee te houden wanneer een werkgroep met Web 2.0 toepassingen aan de slag gaat.

Door alle Web 2.0 toepassingen die tijdens 23dingen aan de orde zijn gekomen en die wij als cursisten hebben verkend, ben ik van mening dat de toekomst van bibliotheken voor een groot deel hierin te vinden is. Er ligt ons wat dit betreft nog een schone taak te wachten. We zullen klanten ook veel meer moeten stimuleren zelf bijdragen te leveren aan onze toekomstige digitale bibliotheek.

2 opmerkingen:

  1. Helemaal eens met jouw verhaal over niet zelf het wiel uitvinden, maar meedoen met de landelijke ontwikkeling. Alleen vind ik de landelijke ontwikkelingen soms zo ontzettend traag, dat ik bang ben dat we weer te laat die trein opstappen.
    Zie jij voor jezelf taken weggelegd op het gebied van mediawijsheid? Of heb je andere ideeën over wat jijzelf zou kunnen bijdragen?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. @ elemental-granny
    Het blijft altijd lastig wanneer je zelf iets oppakt en wanneer je afwacht wat er landelijk wordt ontwikkeld of in ontwikkeling is. Zoals ik al eerder in berichten heb gemeld en ook in mijn evaluatie naar voren heb gebracht, vind ik dat er iets gedaan moet worden met alle ideeën uit de cursus en wil ik daar zelf ook mijn bijdrage aan leveren in een werkgroepje. Tijdens de afsluitende bijeenkomst wil ik hierop terugkomen, net zoals ik dit heb gedaan tijdens de tussentijdse bijeenkomst.

    BeantwoordenVerwijderen