zaterdag 11 december 2010

Ding 23 Evaluatie

Drie maanden geleden begonnen we met 15 collega's aan 23dingen. Nu 3 maanden later zit ik achter mijn laptop om het laatste blogbericht van de cursus te schrijven.

Waar ik in het begin nogal tegenop zag, was de tijd die wekelijkse geïnvesteerd zou moeten worden. Omdat ik privé een nogal druk bestaan leid en ik vooraf onvoldoende in kon schatten hoeveel tijd 23dingen mij zou gaan kosten, was ik er niet helemaal zeker van of het mij allemaal wel op tijd zou gaan lukken.
Ik heb behoorlijk veel tijd gestoken in 23dingen, soms omdat een ding erg interessant of leuk was en ik daardoor in mijn enthousiasme maar door bleef gaan. Soms ook omdat een ding niet helemaal wilde lukken of omdat mijn laptop nogal traag reageerde. Het is het echter allemaal waard geweest.
Eerlijk is eerlijk, ik stond niet altijd te springen om aan een nieuw ding te beginnen, er zijn immers nog zoveel andere leuke dingen in het leven, maar wanneer ik eenmaal bezig was, deed ik het meestal met plezier.

Het begin verliep niet helemaal vlekkeloos. Na het aanmaken van mijn weblog, bleek er iets niet helemaal in orde te zijn. Het aanmelden wilde maar niet lukken. Edo Postma kon niet ontdekken waar dit aan lag. Daarom is toen besloten een nieuwe weblog aan te maken. Deze keer ging het wel goed en kon ik verder aan de slag gaan.

Na de startproblemen kon de ontdekkingstocht beginnen. En wat heb ik een hoop ontdekt en geleerd. Er zaten ook een aantal dingen tussen die al bekend waren zoals YouTube en Google Maps, om er maar een paar te noemen. Door 23dingen ben ik mij echter wel meer gaan verdiepen in de mij al bekende dingen en daardoor heb ik een aantal nieuwe mogelijkheden ontdekt.

Naast de mij al bekende dingen, viel er nog genoeg nieuws te ontdekken. Wat mijn ontdekkingen waren en waarvoor deze naar mijn mening binnen Kennemerwaard zijn in te passen, heb ik reeds beschreven in mijn weblogberichten.
Een aantal dingen behoren tot mijn favorieten. Deze zijn:
* ding 6 t/m 8 foto's delen
* ding 11 Wiki's
* ding 13 online kantoortoepassingen en dan met name de mogelijkheden van Google Docs
* ding 15 Google Maps en Street View.
* ding 16 YouTube
* ding 20 Muziek online in een sociaal netwerk, met name Last.fm

Verder vond ik het plaatsen van berichten op mijn weblog erg leuk en het lezen van de reacties hierop, om hier vervolgens weer op te reageren. Hetzelfde geldt voor het volgen van de weblogs van de medecursiten en het hierop plaatsen van reacties. Ik moer toegeven dat het laatste er wel eens (teveel) bij is ingeschoten.

Naast dat ik een hoop heb ontdekt en bijgeleerd, vind ik een belangrijke meerwaarde van 23dingen dat je op een andere manier naar Web 2.0 toepassingen leert kijken, waardoor je blik wordt verruimd en wordt gestimuleerd na te denken hoe dingen zijn in te passen binnen Kennemerwaard.

Zijn er verbeteringen te bedenken voor 23dingen? Naar mijn mening is de cursusopzet prima. De uitleg van de verschillende dingen is duidelijk, de opdrachten helder en voorzien van goede achtergrondinformatie. Daarnaast is het prettig dat altijd een beroep kan worden gedaan op je eigen groepscoach of een coach van één van de andere groepen. Ik wil hierbij gelijk van de gelegenheid gebruik maken om mijn coach elemental-granny te bedanken voor haar ondersteuning.

Ik wil ik er voor pleiten dat er goed wordt gekeken en nagedacht over wat er gaat gebeuren met alle opgedane ervaringen en suggesties van de deelnemers. Hoe zijn Web 2.0 toepassingen in te passen in de dienstverlening van Kennemerwaard en wie gaan hier mee aan de slag. Dit is immers één van de doelen van 23dingen. Wellicht dat hierover tijdens de afluitende bijeenkomst nader op ingegaan kan worden.

Tot wil ik eindigen met de woorden: "23dingen was voor mij een inspirerende zoektocht, waarvan ik veel heb geleerd en waaraan ik ,ondanks de grote investering aan tijd, met veel plezier heb deelgenomen".
Een cursus die ik iedereen kan en zal aanraden.

dinsdag 7 december 2010

Ding 22 Bibliotheek 2.0 en de toekomst van bibliotheken

Voor ding 22 heb ik meerdere artikelen gelezen of filmpjes bekeken. Wat mij erg aansprak, was het YouTubefilmpje waarin Dennis Eijsten een beeld schetst over de toekomstige digitale bibliotheek. Daar moeten we mijns inziens ook meer op gaan inspelen.

Met teruglopende uitleencijfers en bezoekersaantallen, bezuinigingen  etc. zal de bibliotheek zich steeds meer moeten profileren in nieuwe, andere vormen van dienstverlening, zonder overigens de kerntaken te verwaarlozen. De bibliotheek moet gebruikers meer diensten op maat leveren, niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Dit betekent onder andere ook de gebruiker meer opzoeken in de eigen omgeving zoals Hyves, Facebook en andere sociale media. Door gebruik te maken van bibliotheekwidgets kunnen gebruikers vanaf hun persoonlijke internetpagina's gebruik maken van alle bibliotheekfunctionaliteiten.

Ik ben het helemaal eens met Dennis Eijsten wanneer hij stelt dat bibliotheken moeten kiezen voor gezamenlijkheid op internet om zodoende de herkenbaarheid te bevorderen. Door de VOB wordt daar nu werk van gemaakt met de ontwikkeling van een nationale bibliotheeksite. Een actie die ik van harte kan toejuichen. Doet bij mij wel de vraag opkomen wat wij nu binnen Kennerwaard zelf verder gaan ontwikkelen of niet. Wat wordt landelijk bijvoorbeeld al opgepakt? Het lijkt mij zinvol hier rekening mee te houden wanneer een werkgroep met Web 2.0 toepassingen aan de slag gaat.

Door alle Web 2.0 toepassingen die tijdens 23dingen aan de orde zijn gekomen en die wij als cursisten hebben verkend, ben ik van mening dat de toekomst van bibliotheken voor een groot deel hierin te vinden is. Er ligt ons wat dit betreft nog een schone taak te wachten. We zullen klanten ook veel meer moeten stimuleren zelf bijdragen te leveren aan onze toekomstige digitale bibliotheek.

donderdag 2 december 2010

Ding 21 Aquabrowser

Voor ding 21 heb ik WorldCat en  My Discoveries bekeken. Wat mij opviel waren de vele overeenkomsten met betrekking tot de mogelijkheden. Zowel bij Worldcat als bij My Discoveries is het onder andere mogelijk boekenlijsten aan te maken en deze te delen met anderen, tags en recensies toe te voegen of te bewerken.

Ik heb in WorldCat en My Discoveries het één en ander opgezocht en een aantal mogelijkheden uitgeprobeerd. Worldcat vond ik wel aardig en My Discoveries kan voor klanten die daar behoefte aan hebben, leuk zijn om lijsten te delen. Aan de andere kant ben ik van mening dat Cwise ook genoeg mogelijkheden biedt voor klanten om dingen met elkaar te delen.